Tag Archives: חדר הסלון

מרכז הסלון

ברב הבתים ניתן למצוא בחדר הסלון שהוא החדר המרכזי בבית, פריט מרכזי שהוא נקודת המיקוד של חדר הסלון, וכל שאר הרהיטים סובבים סביב אותו הרהיט.

כיום, בעידן הטכנולוגי תוכלו למצוא כמעט בכל בית בחדר הסלון מסך LCD או פלזמה תלוי במרכז החדר וסביבו מתוכנן כל חדר הסלון. לעומת זאת בבתים גדולים בהם נהוג ליצור חלל הנקרא חדר טלוויזיה ובסלון או חדר המחיה של הבית הפריט המרכזי הוא פריט אומנותי כמו למשל תמונה או פסל סביבם בנוי ריהוט הסלון כולו.

הוויכוח "האם כדאי להציב טלוויזיה בחדר הסלון של הבית או לא" אינו קשור למאמר זה, כל משפחה והרגליה שלה, אבל היכולת לדבר או יותר נכון – הרצון לדבר בין יושבי החדר נעלם כאשר כולם בוהים במסך הטלוויזיה, אנו ממליצים גם לטובת השקט והנפש ליצור חלל בבית שיוגדר כ"חדר טלוויזיה" שם תוצב הטלוויזיה המרכזית ושם יצפו בני הבית בתכניות טלוויזיה.

בחדר הסלון, לעומת זאת, ישוחחו בני הבית ביניהם או עם אורחים וכך תיווצר אווירה נינוחה הרבה יותר ונעימה וכמובן תקשורת טובה יותר בין יושבי החדר.